การประชุมขับเคลื่อนประเด็นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน


วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมไมด้า 2 โรงแรมไมดา้ ซิตี้ รีสอร์ท ถ. แจ้งวัฒนะ จ. นนทบุรี