ในโลกที่ทรัพยากรมีจำกัด เราควรจะป้องกันและ ควบคุมโรคเรื้อรังให้ได้ผลด้วยมาตรการอะไร...